تاکسیدرمی ، تاکسی درمی ، تاکسیدرمی در اصفهان ، روش تاکسیدرمی ،آموزش تاکسیدرمی
امروز با روش های جدید که بر اساس طراحی و تشریح و مجسمه سازی ، استوار است . ابتدا مجسمه ی حیوان را با ژست  و فرم طراحی شده با مواد پیپر ماشه (خمیر مقوا) ، ژیپس (گچ مجسمه سازی ) و یا فایبر گلاس می سازند.پس از تنینگ (tanning) پوست (دباغی -پوست آمایی) با استفاده از محلولها و مواد شمیایی پوست را بروی مجسمه سوار و مونتاژ مینمایند و پوست تابعی از مجسمه ساخته شده میشود و با همان فرم مجسمه در حالات بعد با استفاده از خلاقیتها و هنر و ابزار لازم محصول همیشه ماندنی تاکسیدرمی به وجود میآید.فرآیندهای مورد استفاده در ساخت  و بازسازی گونه های موجود در موزه تاریخ طبیعی را تحت زیر مجموعه های :پرندگان ، آبزیان ، پستانداران و خزندگان بهتر میتوان مورد بحث و مطالعه قرار داد .امروز هر موزه ی تاریخ طبیعی باید کارگاه مجهز و مدرنی جهت نمونه های جمع آوری شده خود داشته باشد.


+ نوشته شده در  پنجشنبه چهارم آبان ۱۳۹۱ساعت 3:15  توسط محمد منصوریان  |